Over ons 

Eind 2020 werd stichting Overweeghuis Utrecht opgericht. Sindsdien zijn we hard aan het werk om zo snel mogelijk de deuren van onze opvang te openen.

Het bestuur

O

Het bestuur van de stichting bestaat uit een aantal bevlogen mensen. Zij doen hun werk geheel op vrijwillige basis.

 

Voorzitter

Lisa Mourik. Zij is in het dagelijks leven werkzaam als arts en psychiater in opleiding.

 

Secretaris

Marlies Bergman. Zij is in het dagelijks leven werkzaam als IT analist bij de Rijksoverheid..


Penningmeester

Alexandrine Spreij. Zij is in het dagelijks leven werkzaam als strategisch adviseur bij de Rijksoverheid.

 
 
Ons beleidsplan in hoofdlijnen

 

We zijn een stichting opgericht door bezorgde burgers, die zich betrokken voelen met mensen die vastlopen in de prostitutie.

In de begin fase hebben we onderzoek gedaan naar de behoeften van de doelgroep en een projectplan geschreven dat aansluit op die behoefte en de ervaring die bij Overweeghuis Groningen is opgedaan. 

Vervolgens hebben we vrijwilligers geworven en kennis gemaakt met partnerorganisaties. Ook zijn we aan de slag gegaan met fondsenwerving en subisidie-aanvragen.


Momenteel zijn we op zoek naar een pand met huiselijke sfeer, waar onze doelgroep zich welkom en veilig voelt. We streven er naar begin 2023 de deuren van de opvang te kunnen openen.

In het opvanghuis zullen vrijwilligers werkzaam zijn, die het gewone leven met de vrouwen leven en met een luisterend oor voor de vrouwen klaar staan. Ook zullen er 1 of 2 beroepskrachten voor 1 fte aan het werk zijn. Zij zullen de vrijwilligers aansturen en bijscholen, maar ook op maatschappelijk gebied met de vrouwen meedenken wat er nodig is voor hun toekomst.

We hebben contact met verschillende organisaties voor vervolgplekken, ambulante zorg en werkervaringsplekken. Ook zal er contact zijn met verslavingszorg en politie. Door middel van een maatjesproject) willen we vrouwen helpen met het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk, los van de prostitutie.

 

Het jaarverslag

 

Het afgelopen jaar zijn we voornamelijk bezig geweest met het werven van fondsen. Ben je benieuwd hoe dit gegaan is en hoe we er als stichting voor staan?

Lees dan hier ons jaarverslag.